Α) ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Α.1 Το οικονομικό σύστημα της Ε.E. βασίζεται στην κοινωνική οικονομία της αγοράς όπου η βέλτιστη διάθεση των περιορισμένων πόρων πραγματοποιείται μέσω του μηχανισμού καθορισμού των τιμών. Οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης εξισορροπούνται βραχυπρόθεσμα μέσω της διαφοροποίησης των τιμών και μακροπρόθεσμα, μέσω της προσαρμογής της ποσότητας της παραγωγής. Ο ανταγωνισμός αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της οικονομίας της αγοράς: εγγυάται όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές, περιορίζει τη σπατάλη της ενέργειας και των πρώτων υλών, προωθεί την τεχνολογική πρόοδο και συμβάλλει στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος. Εκ πείρας γνωρίζουμε ότι ο ανταγωνισμός μπορεί να υφίσταται σε μακροχρόνια βάση μόνον εφόσον είναι νομικά κατοχυρωμένος. Χωρίς το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις τείνουν να καταλαμβάνουν μονοπωλιακές θέσεις. Η ύπαρξη μονοπωλίων έχει ως αποτέλεσμα τα αγαθά και οι υπηρεσίες να περιορίζονται, η ποιότητά τους να φθίνει και, συνεπώς, να αυξάνεται η τιμή τους. Για την αποφυγή αυτών, όλα τα κ-μ της Ε.E. έχουν θεσπίσει σε εθνικό επίπεδο αυστηρούς κανόνες για τη λειτουργία και την προστασία του ανταγωνισμού, ενώ η θέσπιση ενός λειτουργικού ανταγωνιστικού πλαισίου αποτέλεσε και για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες βασική προϋπόθεση για την προσχώρησή τους στην Ε.Ε. Ήδη, η απελευθέρωση των αγορών στην Ευρώπη έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, ενώ στους ελάχιστους εναπομείναντες τομείς, όπου υφίστανται ακόμη τα λεγόμενα φυσικά μονοπώλια, οι καταναλωτές και οι ανταγωνιστές προστατεύονται από τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη κάντε κλικ εδώ [αρχείο PDF]