Βουλγαρία – Ρουμανία. Οικονομικές – Κοινωνικές – Πολιτικές Εξελίξεις.
Σεπτέμβριος 2010

Της Πέννυ Κονιτσιώτη
Επιστημονικής Συνεργάτη του ΕΚΕΜ

Βουλγαρία

Πολιτικά

Μία έρευνα που δημοσιεύτηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου 2010 από τη German Marshall Fund των ΗΠΑ έδειξε ότι οι περισσότεροι πολίτες των κυριότερων κρατών του ευρώ θεωρούν το κοινό νόμισμα έχει κάνει κακό στην οικονομία και αναμένουν από τις εθνικές κυβερνήσεις περισσότερο παρά από την ΕΕ να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Εκτός ευρωζώνης, 42% των Βούλγαρων θεωρούν ότι η χρήση του ευρώ θα κάνει κακό στην εθνική οικονομία, ενώ μόνη εξαίρεση αποτελεί η Ρουμανία όπου 54% των ερωτηθέντων είναι υπέρ του κοινού νομίσματος. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι ενώ οι περισσότεροι πολίτες είναι υπέρ της εισόδου στην ΕΕ, παράλληλα θεωρούν ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για το χειρισμό της οικονομικής κρίσης και όχι οι οργανισμοί της ΕΕ.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο κάντε κλικ εδώ [αρχείο PDF]