Βουλγαρία – Ρουμανία. Οικονομικές – Κοινωνικές – Πολιτικές Εξελίξεις
Νοέμβριος 2009

Της Πέννυ Κονιτσιώτη
Επιστημονικής Συνεργάτη του ΕΚΕΜ

Σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2009, η Ευρώπη θα βιώσει μια προοδευτική όμως θεαματική οικονομική εξυγίανση κατά τα επόμενα δύο χρόνια! Βέβαια, όπως ανέλυσε ο επίτροπος Joaquin Almunia, κατά την παρουσίαση της 200 σελίδων έκθεσης, τα τρέχοντα προβλήματα στην πιστωτική αγορά των Βαλκανίων εξακολουθούν να υφίστανται, καθόσον ο τραπεζικός τομέας είναι ακόμα εύθραυστος και η πιστωτική δυνατότητα στάσιμη με δύο παράγοντες να φαίνεται ότι έχουν προκαλέσει τις χαμηλές ροές: Από την πλευρά της ζήτησης, η αποδυναμωμένη πραγματική οικονομία μείωσε την ανάγκη στις εταιρείες να αναζητήσουν επιπλέον χρηματοδότηση, ενώ υπάρχουν προβλήματα και από την πλευρά της προσφοράς, εξαιτίας της αποτυχίας ορισμένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών να πετύχουν χρηματοδότηση στις διεθνείς αγορές λόγω αδύναμων ισολογισμών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να βγει από την ύφεση από το δεύτερο μισό του 2009, παρόλο που τα Βαλκάνια ευθύνονται για μια συστολή της τάξεως του 4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για ολόκληρο το έτος. Ήδη, η πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στην πορεία να παραβεί το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης για αυτό το έτος, με μόνη εξαίρεση τη Βουλγαρία που είναι πιθανό να διατηρήσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα κάτω από το κατώτατο όριο του 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της. Το κόστος των μέτρων κοινωνικής ασφάλισης, τα ενθαρρυντικά μέτρα και οι μειωμένες φορολογικές επιστροφές στις χώρες των Βαλκανίων υποδεικνύουν ότι μέσο έλλειμμα πρόκειται να αυξηθεί από το 6,9% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά το έτος 2009 στο 7,5% περίπου κατά το έτος 2010, προτού σταδιακά ξαναϋποχωρήσει κατά το 2011. Το έτος 2010 τα επίπεδα ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να ανέλθουν από το τρέχον 9% στο 10%. «Γενικά, η κατάσταση έχει βελτιωθεί … αλλά διαβιώνουμε σε ένα πολύ αβέβαιο περιβάλλον», σύμφωνα με τον κ. Almunia.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο κάντε κλικ εδώ [αρχείο PDF]