Βουλγαρία – Ρουμανία. Οικονομικές – Κοινωνικές – Πολιτικές Εξελίξεις.
Αύγουστος 2010

Της Πέννυ Κονιτσιώτη
Επιστημονικής Συνεργάτη του ΕΚΕΜ

Βουλγαρία

Πολιτικά

Εννέα κ-μ πρότειναν οι στατιστικές της ΕΕ σχετικά με το δημόσιο χρέος να αντανακλούν ποια χώρα πρόσφατα αναδιαμόρφωσε το συνταξιοδοτικό της σύστημα και συνεπώς έχει υψηλότερο ποσοστό δανεισμού. Η Γερμανία, παρ΄ όλα αυτά, εναντιώθηκε στην παραπάνω πρόταση, υποστηρίζοντας ότι θα προκαλέσει κομφούζιο. Τα εννέα κ-μ, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σουηδία, υποστήριξαν ότι «παραμένοντας στην τωρινή προσέγγιση των στατιστικών για το χρέος και το έλλειμμα, θα έχει ως αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση των κ-μ και συνεπώς την τιμωρία των υπό αναμόρφωση χωρών». Σύμφωνα με την πρόταση των κ-μ, «η εισαγωγή των κρατικά χρηματοδοτούμενων συνταξιοδοτικών σχεδίων ήταν κρίσιμη για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης σταθερότητας των δημοσίων χρηματοδοτήσεων της Ευρώπης». «Αλλά η εμπειρία των κ-μ που εισήγαγαν τέτοιες διαρθρώσεις είναι ότι οδήγησαν επιδείνωση στις στατιστικές του γενικού κυβερνητικού χρέους και ελλείμματος», όπως πρόσθεσαν, αναφερόμενοι στις «θεμελιώδεις αδικίες και ανεπάρκειες στο τρέχον Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης». Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας την 17 Αυγούστου αντέδρασε εκφράζοντας το «σκεπτικισμό σχετικά με την ύπαρξη αλλαγής, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τα στοιχεία από τις σχετικές χώρες να είναι πιο δυσερμήνευτα σε επίπεδο ΕΕ». «Επίσης, θα δημιουργούσε ένα μειονέκτημα για τις κυβερνήσεις που έχουν επιλέξει διαφορετικό τρόπο αναδιαμόρφωσης των συνταξιοδοτικών συστημάτων τους και μοιράζονται τα κόστη της αναδιαμόρφωσης διαφορετικά», όπως συμπλήρωσε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της σημείωσε ότι «προετοιμάζει τη θέση της στο ζήτημα». Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός της, Amadeu Altafaj, «φυσικά η Επιτροπή θα επιθυμούσε τα κριτήρια σχετικά με το δημόσιο χρέος να ενισχύονται και να λαμβάνονται πιο σοβαρά, επομένως είναι δεν είναι τυχαίο ότι το ζήτημα έχει τεθεί τώρα», ενώ οι ειδικού της ΕΕ σκοπεύουν να αντιδράσουν στην ως άνω πρόταση κατά την επόμενη συνεδρίαση της 06 Σεπτεμβρίου 2010.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο κάντε κλικ εδώ [αρχείο PDF]