• Βουλγαρία – Ρουμανία. Οικονομικές – Κοινωνικές – Πολιτικές Εξελίξεις Νοέμβριος 2009 Της Πέννυ Κονιτσιώτη Επιστημονικής Συνεργάτη του ΕΚΕΜ Σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2009, η Ευρώπη θα βιώσει μια προοδευτική όμως θεαματική οικονομική εξυγίανση κατά τα επόμενα δύο χρόνια! Βέβαια, όπως ανέλυσε ο επίτροπος Joaquin […]

  • «Βουλγαρία – Ρουμανία. Οικονομικές – Κοινωνικές – Πολιτικές Εξελίξεις Νοέμβριος 2009.» Της Πέννυ Κονιτσιώτη Επιστημονικής Συνεργάτη του ΕΚΕΜ Σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2009, η Ευρώπη θα βιώσει μια προοδευτική όμως θεαματική οικονομική εξυγίανση κατά τα επόμενα δύο χρόνια! Βέβαια, όπως ανέλυσε ο επίτροπος Joaquin […]

  • Α) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α.1 Το οικονομικό σύστημα της Ε.E. βασίζεται στην κοινωνική οικονομία της αγοράς όπου η βέλτιστη διάθεση των περιορισμένων πόρων πραγματοποιείται μέσω του μηχανισμού καθορισμού των τιμών. Οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης εξισορροπούνται βραχυπρόθεσμα μέσω της διαφοροποίησης των τιμών και μακροπρόθεσμα, μέσω της προσαρμογής της ποσότητας της παραγωγής. Ο ανταγωνισμός αποτελεί βασικό […]

  • Με την παρούσα μελέτη επιδιώκεται η καταγραφή των ιστορικών δεδομένων και στοιχείων, των ήδη πεπραγμένων και γινομένων, τα οποία έλαβαν χώρα από την ίδρυση του κράτους της πΓΔΜ, αναφορικά τόσο με την προοπτική ένταξής του στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ όσο και με τη σχέση ή το ρόλο που έχει ή μπορεί να διαδραματίσει η […]

  • Βουλγαρία – Ρουμανία. Οικονομικές – Κοινωνικές – Πολιτικές Εξελίξεις. Μάϊος 2010 Της Πέννυ Κονιτσιώτη Επιστημονικής Συνεργάτη του ΕΚΕΜ Βουλγαρία Πολιτικά Η Galina Dimitrova Peicheva-Miteva κόρη του Dimitar Peichev, αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας μέχρι τον Ιούλιο του 2009, ο οποίος ήταν υπεύθυνος αξιοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ, φέρεται να έχει λάβει κατά το προηγούμενο έτος € 700.000,00 […]

1 5 6 7