Το γραφείο στο σύνολό του διαθέτει νομικές γνώσεις στα περισσότερα τμήματα της νομοθεσίας με έμφαση και ειδίκευση κυρίως στο Εμπορικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο και Αθλητικό Δίκαιο. Διατηρεί εξωτερικούς συνεργάτες δικηγόρους, φοροτεχνικούς, λογιστές, δικαστικούς επιμελητές κ.λ.π., τόσο εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας όσο και στο εξωτερικό.

Κύριος σκοπός του γραφείου είναι να παρέχει επαγγελματική αξιοπιστία και ακεραιότητα μέσα στον αυξανόμενο αριθμό των εξειδικευμένων τομέων του δικαίου πάντοτε σε συνδυασμό με την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών του και έχοντας ως τελικό στόχο την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα στις προσδοκώμενες από εκείνους υπηρεσίες.

Το γραφείο έχοντας ως πυξίδα τον επαγγελματισμό, την εμπιστοσύνη και τη φερεγγυότητα παρέχει νομικές υπηρεσίες που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών του τόσο κατά την εξώδικη όσο και κατά τη δικαστική επίλυση των διαφορών τους.

Με κριτήριο την κατανόηση των αναγκών των πελατών του και με την έγκαιρη πρόβλεψη των αναγκών τους παρέχει υπηρεσίες στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

Τομείς Εξειδίκευσης

 • Αστικό Δίκαιο

  Ακίνητα
  – Έλεγχος τίτλων / Αγοραπωλησίες
  – Μισθώσεις / Συμβάσεις
  – Εμπορικές μισθώσεις

  Οικογενειακό Δίκαιο – Διαζύγιο
  – Διαζύγιο
  – Γονική μέριμνα
  – Επιμέλεια / Διατροφές

  Εργατικό Δίκαιο
  – Συμβάσεις εργασίας
  – Εργατικές Διαφορές

  Αδικαιολόγητος Πλουτισμός
  – Είσπραξη οφειλών
  – Εκτέλεση αγωγών / ασφαλιστικών μέτρων
  – Διαταγές πληρωμής

 • Εμπορικό Δίκαιο

  – Εταιρικό δίκαιο
  – Διεθνές εμπόριο
  – Τραπεζικό Δίκαιο
  – Προσημειώσεις και υποθήκες
  – Αθέμιτος ανταγωνισμός
  – Πνευματική Ιδιοκτησία
  – Licensing
  – Franchising

 • Αθλητικό Δίκαιο

  – Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού
  – Επιτροπές ΕΠΟ, SUPERLEAGUE, ΕΝΩΣΗ Β’-Γ’, FIFA, CAS, UEFA
  – Επιτροπές ΑΣΕΑΔ
  – Εκπροσώπηση αθλητών
  – Εκπροσώπηση σωματείων επαγγελματικών και ερασιτεχνικών

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Πέννυ Κονιτσιώτη, Υψηλάντου 20-22, Κολωνάκι, 106 76, Αθήνα
 • pennykonitsioti@gmail.com
 • +30 210 72 46 442, +30 6936 15 12 76
 • +30 211 77 00 970